Vizyon


Milli kalkınmayı kendi kalkınmasının önünde görebilen yapısının devamını sağlamak, gelişim ve değişimlere açık modern yapılanmasını günün gereklerine uygun olarak sürdürebilmeyi başarmak; ısıtma, soğutma, klima ve havalandırma sistemlerinde çözüme yönelik somut fikirler üretmen ve bu bilinç ile başarılı bir performans sergileyen uzman mühendis ve teknik kadrosunun sektöründeki gelişime katkı sağlamak; en önemlisi de müşterilerin artan talepleri doğrultusunda ileri teknoloji ürünlerini sektöre maksimum seviyede sunarken bu ürünlerde enerji tasarrufunu ön planda tutabilmek NEŞE TEKNİK'in değerlerini oluşturmaktadır.